?

Log in

No account? Create an account
 

bezemniebezemnie - ~~pomilczcie ze mną~~

About bezemniebezemnie

Previous Entry bezemniebezemnie Sep. 9th, 2007 @ 03:38 pm Next Entry
kim ty jesteś
tam
beze mnie

chwilą nieśmiertelności pod moskiewskim
niebem milionem obcych zachodów ja już
nie chcę wiedzieć kim ty teraz oddychasz

wystarczy jeden krok w pająki-kawy żeby
(jeszcze) trochę bardziej być nikim
nie płacz mówiłeś łzy to tylko pretekst
dla wersów i nut nie płacz bądź szczęśliwa

kim ty jesteś
tam
beze mnie

moim
pszenicznym uczuciem
do ciebie
Leave a comment
[User Picture Icon]
From:fijalka
Date:September 29th, 2007 05:42 pm (UTC)
(Link)
wiesz, to sa fantastyczne wiersze!
(Leave a comment)
Top of Page Powered by LiveJournal.com